Wasa credit Logo
Kontantinsats vid köp är minimum 20%.
Leasing första förhöjd avgift 20% och restvärde 30%.
Finansränta i nuläget är 7,45% men kan ändras.